Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Posts Tagged ‘skole’

Så er tida her igjen. Sommerferien er over. Ransel og pennal gjøres klar. I fjor hadde jeg disse tankene om skolestart:  Siste dag av skoleferien.

Og som alltid er det noen som går rundt med en vond klump i magen. De som faller utenfor på en eller annen måte. Enten sosialt eller faglig. Eller begge deler.

Noen går ut av grunnskolen nesten uten gode minner. De kan ha opplevd gode øyeblikk, men de minnene har druknet i alle de vonde opplevelsene.

Mobbing kan være så mangt. Alt fra å føle seg utestengt fra et fellesskap til fysiske og psykiske angrep. Det er ofte den fysiske og psykiske mobbingen som kommer fram. Men det finnes en mer udefinerbar del av problemet som er vanskelig å komme til livs. Vanskeligere å sette ord på. Dette å føle seg annerledes, og å vite at alle vet det. Selv om det aldri sies høyt.

Vi voksne vet det. Men det blir ikke tatt opp på foreldremøter. Jeg tror de barna som har foreldre som på en eller annen måte faller utenfor fellesskapet blant andre voksne er mest utsatt for selv å føle at de ikke er en del av det. Jeg tror at en lærer kan obsevere dette på foreldremøter. Det finnes foreldre som sitter alene der også, og det er kanskje mødre eller fedre til noen av disse barna.

Vi voksne er stort sett flinke til å si til barna våre slike ting som at «alle skal få være med», men er vi like flinke til å gjennomføre det i praksis? Det er blitt sagt mange ganger. Men barn gjør ikke som vi sier, de gjør som vi gjør…

I enhver klasse er det foreldre som kjenner hverandre privat. Familier som har omgangsvenner, barn som er naboer, har gått i samme barnehage osv. Noen foreldre er ikke en del av det gode selskap. Det kan være mange årsaker til det.

Vi foreldre vet at vi skal invitere til bursdager på en slik måte at ingen føler seg utelatt. Vi forstår at det er sårt at enkelte elever aldri blir bedt. Og de fleste gjør sitt beste på det området. Tror jeg.

Men skoleåret består av mer enn bursdager. Kontakter knyttes på skolen, men også på fritiden.

Skoleavslutninger, turer, juleforestillinger og andre aktiviteter i regi av skolen med foreldre og barn samlet i fellesskap. Foreldre kommer med sine håpefulle inn i salen hvor de skal se på en opptreden. Speider etter kjente, vinker og setter seg sammen med dem. Og et sted sitter kanskje ei mor, en far, eller et foreldrepar som ikke er en del av fellesskapet, sammen med sitt barn. Salen fylles, barnet venter – setter noen seg sammen med mine foreldre?

Foreldre er forskjellige. Ikke alle er like sosiale og utadvendte. Ikke alle voksne er akseptert – av ulike grunner, og ikke alle behersker de sosiale kodene i samfunnet like godt. De sosiale forskjellene lever i beste velgående, selv om vi prøver å lære barna våre noe annet.

Hva med å begynne med oss selv når vi skal lære barna våre å ikke mobbe, og å inkludere andre? Hva om vi prøver å bli kjent med andre familier enn de vi allerede har inkludert i vår krets? Hva om vi prøver å løfte fram hverandre, og være litt mer rause i vår omgang med andre mennesker? Hva om vi blir flinkere til å se oss rundt i vårt lokalsamfunn og gjøre en felles innsats for dem som faller utenfor?

Vil ikke det komme ALLE barna til gode?

 

©~Trollmor~

Reklamer

Read Full Post »